Тынымсыз байланыш

+996 554 999 222

Кыйноолорго каршы күчтөрдү бириктирүү

“Кыргыз Республикасынын кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө жана жазасыздык менен күрөшүү алдын-алуу боюнча улуттук күчтөрдү бириктирүү колдоо” долбоорунун чегинде түзүлгөн Клип

Кыйноолор боюнча билдирүү