Тынымсыз байланыш

+996 554 999 222

(Рус) Солдаттардын өлүмү үчүн ким жооп берет?

(Рус)

Кыйноолор боюнча билдирүү