КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

logo+996 554 999 222

Ненадлежащие условия проживания в школе-интернате

Ненадлежащие условия проживания в школе-интернате

Национальный центр по предупреждению пыток 08.02.2024 г. посетил Баткенскую областную художественную школу-интернат имени академика Т.Садыкова. В ходе посещения были выявлены грубые нарушения требований государственных норм и стандартов для детских учреждений интернатного типа.

Продовольственная безопасность
• Отсутствуют сертификаты соответствия продуктов питания.
• Правила хранения продуктов питания не соблюдаются.
• Не ведется журнал контроля и качества приготовления блюд.
• Кладовщица и медсестра не знакомы с нормами питания воспитанников, знают лишь только то, что сумма не должна превышать 110 сомов.

Медицинское обеспечение
• Полное отсутствие лекарственных препаратов.
• Не ведутся в полной мере медицинские журналы.
• Со слов медсестры в связи с тем, что отсутствуют нормальные условия для лечения, при заболевании ребенка, его просто отправляют домой.

Условия проживания
• Не укомплектованы в полной мере спальные комнаты. На всех детей не хватает прикроватных тумбочек и шкафов для хранения личных вещей. Одеяла и матрасы старые, постельных принадлежностей не хватает даже для замены во время стирки. Полное отсутствие душевых (ванных комнат), бани. Дети за свой счет посещают общественные бани.
• Антисанитария на кухне и в уборных.
• Досуг для детей не организован. Отсутствует комната отдыха, нет даже телевизора.

Вышеуказанные несоответствия грубо нарушают права детей, что можно приравнять к жестокому обращению. По итогам посещения составлен акт, который направлен в прокуратуру.
_______________________________________________________________________

 

Кыйноолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун кызматкерлери 2024-жылдын 8-февралында академик Т.Садыков атындагы Баткен облустук көркөм сүрөт мектеп-интернатында болушту.
Алдын ала баруулардын жүрүшүндө интернаттык типтеги балдар мекемелерине карата мамлекеттик нормалардын жана стандарттардын талаптарын одоно бузуулар аныкталды.

Азык-түлүк коопсуздугу:
• Тамак-аш азыктарынын шайкештик сертификаттары жок.
• Тамак-ашты сактоо эрежелери сакталбайт.
• Тамак-аш даярдоонун сапатын көзөмөл кылуучу журнал жок.
• Кампачы менен медайым окуучулардын тамактануу нормаларын жакшы билишпейт, алар болгону 110 сомдон ашпашы керектигин билишет.

Медициналык колдоо:
• Дары-дармектердин жоктугу.
• Медициналык иш кагаздары толук жүргүзүлбөйт.
• Медайымдын айтымында, дарыланууга нормалдуу шарт жок болгондуктан, бала ооруп калса, аны жөн гана үйүнө жөнөтүшөт.

Жашоо шарттары:
• Уктоочу бөлмөлөр толук жабдылган эмес. Бардык балдар үчүн тумбочкалар жана жеке буюмдарын сактоо үчүн шкафтар жетишсиз. Жууркан, матрацтар эски, жууп жатканда дагы алмаштырууга төшөнчүлөр жетишсиз. Душтун (ванна бөлмөлөрүнүн), мончонун жоктугу. Балдар коомдук мончолорго өз каражаттарынын эсебинен барышат.
• Ашканадагы жана дааратканадагы антисанитардык абал.
• Балдардын эс алуусу уюштурулбаган. Эс алуу жайы жок, жада калса телевизор дагы жок.

Жогорудагы карама-каршылыктар балдардын укуктарын одоно түрдө бузат, муну ырайымсыз мамилеге теңесе болот. Алдын ала баруулардын жыйынтыгы боюнча акт түзүлүп, прокуратурага жиберилди.

 

Сообщить о пытках