КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

logo+996 554 999 222

Сынак жарыяланат!

Сынак жарыяланат!

«Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын тγрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору жөнγндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8 беренесине ылайык төмөнкү  бош кызматтык орундарга сынак жарыялайт:

I. Борбордук аппарат:

 • Анализдөө жана уюштуруу иштер бөлүмүнүн эксперти – 1 бош орун;
 • Коомчулук менен байланыш боюнча эксперт (PR-адиси)  – 1 бош орун.

II. Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча аймактык өкүлчүлүк:

 • Аймактык өкүлчүлүктүн эксперти – 1 бош орун.

Бош  кызмат орундарга көрсөтүлүп жаткан талапкерлерге коюлуучу талаптар:

Жогорку билимдүү, юрист, педагог, дарыгер, психолог, психиатр, социалдык кызматкер болуп иштөө тажрыйбасы, ошондой эле мигранттар, жашы жетелектер, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар сыяктуу коомдун алсыз топтору, этностук жана тилдик азчылыктар менен иштөө тажрыйбасы бар, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларын башкарууну жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруунун кесипкөй тажрыйбасы же эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларына мониторинг жүргүзүү тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган, аракетке жөндөмдүү кандай болбосун адам Улуттук борбордун кызматкери болуп шайлана алат.

Квалификациялык талаптар:

Төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 • Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин;
 • «Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • Кыйноолорго жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамилеге жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны жана ага карата Факультативдик протоколу;
 • Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактты жана башка адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерди;
 • Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 Коомчулук менен байланыш боюнча эксперттин (PR адиси) бош  кызмат ордуна талапкерге кошумча талаптар:

 1.  Журналистика, коомчулук менен байланыш, маркетинг же ушул сыяктуу тармак.
 2. PR жана коомчулук менен байланыш тармагында иш тажрыйбасы, артыкчылык коммерциялык эмес же укук коргоочу уюм.
 3. Коммуникациянын принциптерин жана ыкмаларын терең түшүнүү, анын ичинде социалдык медиа, ЖМК менен байланыш жана ЖМК мониторинги чөйрөсүндө.
 4. Байланыш стратегияларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу көндүмдөрү, анын ичинде маалыматтык материалдарды, пресс-релиздерди, макалаларды ж.б.
 5. Басма сөз, журналисттер жана башка медиа өнөктөштөр менен иштей билүү.
 6. Жакшы оозеки жана жазуу жүзүндө баарлашуу көндүмдөрү.
 7. Командада иштей билүү жана долбоорлорду эффективдүү башкара билүү.

 Жоопкерчиликтери:

 1. Жылдыруу үчүн коммуникация стратегияларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу уюмдун миссиясы жана максаттары.
 2. Маалыматтык материалдарды, пресс-релиздерди, макалаларды жана башкаларды түзүү кенен аудитория үчүн тексттер.
 3. ЖМК жана журналисттер менен өз ара аракеттенүү уюмдун ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты жайылтуу.
 4. Жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу мониторинг жана натыйжалуулугун талдоо байланыш иш-чаралары.
 5. Социалдык медианы башкаруу жана учурдагы онлайн режиминде калуу — уюмдун болушу.
 6. Жетүү үчүн ички жана тышкы кызыкдар тараптар менен кызматташуу байланыш максаттары.

Конкурска катышуу үчүн керектелүүчү документтер:

 1. жеке арыз;
 2. кадрларды каттоо жөнүндө барагы, сүрөт 3*4;
 3. паспорт же инсандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү;
 4. кесиптик билим, иш тажрыйбасы жана сапаттарын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билимий окутуу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, кадрларды башкаруу боюнча кызматтардын ишинин нотариус же иштеген жери тарабынан күбөлөндүрүлгөн) ;
 5. эч кандай кылмыш жазабагандыгы тууралуу ыйгарым укуктуу ички иштер органынан маалым кат;
 6. мурунку жумуш ордунан, ошондой эле эл аралык жана өкмөттүк эмес укук коргоо уюмдар тарабынан сунуш кат;
 7. өздук баян (резюме).

Документтер электрондук почта аркылуу кабыл алынбайт.

Документтердин түп нускалары салыштырып текшерүү үчүн талапкерлер тарабынан Координациялык кеӊештин мүчөлөрүнө сунушталат.

Конкурска катышууга талап кылынган документтер скоросшивательге тиркелип 2024-жылдын 13-марттын саат 18.00го чейин төмөнкү дарек аркылуу кабыл алынат: Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 «Б», 7-кабат, 702-1-кабинет.

Кошумча суроолор боюнча — (0312) 66-37-18, 0550 425294 телефону менен байланышса болот.

Сообщить о пытках