КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

logo+996 554 999 222

УАМ деген эмне?

Улуттук алдын алуу механизми (УАМ) – бул эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында аларда кармалган адамдарга карата кыйноолордун жана катаал мамиле кылуунун алдын алуу системасы, көз карандысыз орган –  Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору (Улуттук борбор) аркылуу жүзөгө ашырылат.

 

Кыйноолор боюнча билдирүү