КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

logo+996 554 999 222

Что такое пытки

Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын каршы Бириккен Улуттар Уюмунун Макулдашуунун 1-берене кыйноолорду эл аралык укуктук аныктамасына макул болот.

Кыйноо – бул кимдир бирөөгө, андан же башка адамдан маалыматтарды алуу же мойнуна алдыруу максатында адамга дене-бойлук жана психикалык жапа чегүүнү келтирүү; ал же башка адам жасаган же жасады деп шектелген жосун үчүн аны жазалоо; ал эми ошого тете белгилүү бир жосундарды жасоо үчүн аны же башка адамды коркутуу же мажбурлоо, же ар кандай мүнөздөгү басмырлоого негизделген себеп боюнча кызмат адамы тарабынан, же болбосо анын шыкактоосу боюнча, анын жетегинде же унчукпаган макулдугу менен жасалган жосун.

 

Бул аныктама үч жыйындысы элементтерди камтыйт:

  • психикалык же дене азап атайылап зыян келтирүү
  • мамлекеттик кызмат адамы, дароо же кыйыр түрдө байланышкан
  • конкреттүү максаттар үчүн.

 

 

Башка эл аралык, улуттук мыйзамдар жана аймактык келишимдер кыйноолордун кененирээк аныктамасына камтышы мүмкүн.

Кыйноолор боюнча билдирүү