КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

logo+996 554 999 222

Байланыш даректери

БАШКЫ ОФИСИ 

Бишкек ш., Киев к., 96-А

телефаксы: +996 312 663 718

npm.kyrgyzstan@gmail.com

Бухгалтериясы: +996 312 880 994

Директору

Телефаксы: +996 312 663 718

npm.kyrgyzstan@gmail.com

Директордун орун басары

Бишкек ш., Киев к., 96-А

телефону: +996 312 880 992

npm.kyrgyzstan@gmail.com

Координация, уюштуруу жана аналитика иштери бөлүмү

Бишкек ш., Киев к., 96-А

телефаксы: +996 312 663 714

npm.kyrgyzstan@gmail.com

Алдын алма баруулар бөлүмү

Бишкек ш., Киев к., 96-А

телефаксы: +996 312 663 719

npm.kyrgyzstan@gmail.com

Аймактардагы өкүлчүлүктөрдүн байланыш даректери

Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк

Бишкек ш., Киев к., 96-А

телефаксы: +996 312 663 719

npm.kyrgyzstan@gmail.com

Ош шаары жана Ош облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк

Ош ш., Ленин к., 221, 10-каб.

телефаксы: +996 3222 56 073

моб.: +996 550 425 206

npm.osh2@gmail.com

Ысык-Көл облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк

Каракол ш., Абдрахманов к., 105, 23-каб.

моб.: +996 550 425 249

npm.issykkul@gmail.com

Нарын облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк

Нарын ш., Мамбеталиев к., 20

моб.: +996 550 425 244

npm.narin@gmail.com

Талас облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк

Талас ш., Бердике баатыр к., 287, 105-каб.

телефаксы: +996 3422 57026

моб.: +996 550 425 208 npm.talas@gmail.com

Баткен облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк

Баткен ш., Садыков к., 1

моб.: +996 550 425 218

npm.batken@gmail.com

Кыйноолор боюнча билдирүү