КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

logo+996 554 999 222

Жумушка кирүү

  • Жогорку билимдүү, юрист, педагог, дарыгер, психолог, психиатр, социалдык кызматкер болуп  иштөө тажрыйбасы, ошондой эле мигранттар, жашы жетелектер , ден соолугунун  мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар сыяктуу коомдун алсыз топтору, этностук жана тилдик азчылыктар менен иштөө  тажрыйбасы бар, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларын башкарууну жана көзмөлдөөнү жүзөгө ашыруунун кесипкөй тажрйбасы же эркиндигинен ажыратуу  жана чектөө жайларына мониторинг жүргүзүү тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган, аракетке жөндөмдү кандай болбосун адам Улуттук борбордун кызматкери болуп шайлана алат.
  • Соттор, уку коргоо органдарынын кызматкерлери, жазык аткаруу тутумунун кызматчылары, эркиндиги чектелген жайларда иштеген адамдар (жашы жетелектер, аялдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, мигранттар, жанду оорулуулар, ж.б.у сыяктуу өзөгчө алсыз топтор жыш топтолгон жайлар),  ошондой эле кылмыш жасаганы үчүн соттолгондугу бар адамдар Улуттук борбордун кызматкери боло алышпайт.

8-берене. Улуттук борбордун кызматкерлерине карата талапта “Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун  мыйзамы”

 Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун ар кызматкери конкурс аркылуу шайланат.

Кыйноолор боюнча билдирүү